Medifood is a medical nutrition company offering condition-specific nutritional products for people affected by disease-related malnutrition.

Search

GINOP-1.2.8-20-2020-02952

GINOP-1.2.8-20-2020-02952

A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-02952

Kedvezményezett neve: Medifood Hungary Innovation Kft.

A projekt címe: Klinikai tápszergyártáshoz kapcsolódó csomagolási technológiafejlesztés a Medifood Hungary Innovation Kft-nél.

Támogatás összege: 18 500 000 Ft

Támogatási intenzitás: 69,99%

Projekt leírása: A klinikai tápszergyártási tevékenységünket évek óta fejlesztjük, egyrészt a magát a termékeinket, ma már 6 féle általános és állapotspecifikus termékünk van forgalomban, másrészt a gyártási technológiánkba is igyekszünk az újabb, a termékek minőségét vagy külső megjelenését tovább emelő technológiai újdonságokat és megoldásokat adaptálni.
Jelenlegi projekt keretein belül 2 eszköz került beszerzésre:

ALTECH ALritma címkézőgép
egységcsomagképző gépsor

A fejlesztés fontos a jövőbeni eredményességünk növelése és a piaci viszonyoknak való rugalmasabb megfelelés érdekében. A csomagolástechnológiai gépek beszerzésével képessé váltunk arra, hogy tartósabb, a piaci igényeknek megfelelően alakítható termékcsomagolással álljunk a partnereink rendelkezésére, és rövidebb idő alatt tudjuk ezt a gyártási fázis végrehajtani. Korábban a csomagolási feladatokat alvállakozó végezte, aki már nem képes ellátni a növekvő csomagolástechnológiai igényeket, amit az egyre bővülő exportforgalom valamint a megrendelők egyre speciálisabb igényei generálnak.
A partnereink ellátásának biztonságáért, a piaci igényekre való gyors reagálás okán, valamint a piaci potenciálok kihasználásának érdekében feltétlenül szükségünk van saját csomagolási kapacitásra, mely a külső szereplőtől független, és megrendelőink igényeinek megfelelően alakítható, később továbbfejleszthető. A beruházással megszűnik a „külső termelés” miatti gyártási kockázat, jobban felügyelhető a csomagolás-minőség valamint a gyártás időbeni ütemezése is könnyebben variálható. Megszűnik tehát, a bércsomagolás miatti versenyhátrányunk. A pályázat keretében beszerzett gépekkel képesekké váltunk rugalmasan kezelni a felmerülő újabb igényeket, amely elégedettebb vevőkhöz, így nagyobb forgalomhoz és export értékesítéshez vezethet.
Az egységcsomagképző és cimkéző, automata gépsorral állandó csomagolási minőséget tudunk biztosítani, a fólia és termékváltások rugalmassága mellett. A gépsor segítségével képesek leszünk 3-6-15-ösével csomagolni a termékeinket. A korábbi alvállakozó partnerünk csak 30-as kiszerelésben képes csomagolni termékeinket, ami több exportpartnerünk számára nem megfelelő. Ebből adódóan partnereink alacsonyabb áron hajlandóak a termékeinket átvenni, mert a plusz csomagolás költségeit felénk hárítják. A gépsor segítségével viszont az igényekhez tudjuk igazítani a csomagolást, megfelelve a vevőink elvárásának, másrészt nem kell belemennünk ilyen jellegű anyagi vitába. A berendezés a megfelelő címkékkel is ellátja a kiszeret egységeket, hiszen az exportra csomagolt kiszereléseket el kell látni speciális címkézéssel, hogy a célországok törvényi előírásaiknak megfeleljenek. A vákuumkamrás technikával, légmentes csomagolást tudunk végezni.
Összességében a professzionális csomagolás alkalmazásával a korábbinál biztosabb szállítást, nagyobb szállítás közbeni termékvédelmet tudunk majd biztosítani. Mindez kevesebb sérült termékhez, ezáltal kevesebb reklamációhoz vezet, így ezen a kapcsolati síkon elégedettebb vevőket eredményez.
Cégünk eddig is törekedett – termékei mellett – a műszaki színvonalának terv szerinti fejlesztésére, folyamatosan szereztünk be eszközöket ahhoz, hogy kifejlesztett termékeink gyártását minél jobb színvonalon tudjuk ellátni. Céljaink közt szerepel, hogy tovább visszük a műszaki célú beruházásainkat, így emelve a termelési számainkat és megfelelve minőségi elvárásoknak. Jelen eszközbeszerzés beleillik a műszaki fejlődésünket célzó beruházásaink sorába

Projekt befejezése: 2022.01.25.